Det er let at holde styr på det praktiske

Og husk at placere fryser tæt på disken

 

Fryseren

En velfungerende fryser er afgørende for at kvaliteten af de is du sælger er i top. Følg rådene nedenfor så er du sikker på altid at have en indbydende fryser med gode is. Det giver øget salg og glade kunder :-)

Placering:
Undgå at stille din fryser for koldt og i direkte sollys.

Kondens:
Står din fryser varmt og fugtigt, kan der dannes kondensvand på indersiden af låget. Er der ikke mulighed for at regulerer varmen og fugtigheden, bør kondensvandet blive aftørret med en tør klud.

Vedligehold:
Når frysen rengøres, så anvend vand og sæbe og undgå stærke opløsningsmidler. Check og rengør køleristen hver måned, dette kan du gøre med en børste eller en støvsuger. Larmer fryseren er det ofte, fordi at der sidder papir eller lignende i risten eller ved kompressoren.

Temperatur:
Der er monteret et termometer på fryseren, sørg for at aflæse dette ifm. egenkontrol. Fryseren skal max vær -18 grader. Du kan regulere temperaturen på stilleskruen i køleristen.
På indersiden af fryseren er der en rød streg, der bør ikke fyldes is over denne grænse. Dette kan betyde bløde is.

Andre råd:
Sørg for at checke strømstikket er sat i stikkontakten
Husk at lukke lågerne.

 

 

 

 

 

Salg

Vidste du at styk-salg af is er en af de varegrupper som har den højeste andel af impulskøb? Derfor kan den rette placering af fryser og reklamemateriale og en regelmæssig opfyldning af fryseren have stor indflydelse på hvor meget du sælger.
 

  • Sørg for at potentielle kunder bliver opmærksom på at du sælger Hjem-IS. Placer sortimentskiltet så det kan ses på afstand og hæng flagene op ved indgangen.
  • Placer fryseren i umiddelbart nærhed af kassen, og helst så kunderne kan den den fra indgangen.
  • Sørg for at isene ligger pænt og overskueligt i fryseren.
  • Sørg for at fryseren er godt fyldt op og genbestil i god tid så du undgår udsolgte varer